Kamu Gözetimi Kurumu Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Duyuru Yayımladı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 20/01/2022 tarihinde yapılan duyuruya göre, TFRS ve BOBİ FRS uygulayan şirketler tarafından 2021 yılı finansal tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

TMS 29’un 3’üncü paragrafında bir ekonomide son üç yılın kümülatif enflasyon oranının %100’e yaklaştığı veya bu oranı aştığı durumlarda söz konusu ekonomide hiperenflasyonun mevcut olduğu ifade edilmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre son üç yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişikliğin %74,41 olarak gerçekleşmesi nedeniyle TFRS’yi uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamada yer alan ilgili hükümlerin TFRS’ye uyumlu şekilde değiştirilerek BOBİ FRS uygulayan işletmelerde de TFRS için belirtilen uygulamanın esas alınması sağlanacaktır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun ilgili duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.