03.01.2023/11

Bilgener Sirküler 11

2023 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlendi

26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile çevre temizlik vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda yer almaktadır:

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak hesaplanacaktır.

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

   
Bina Grupları   
   
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)   
   
1. Derece   
   
2. Derece   
   
3. Derece   
   
4. Derece   
   
5. Derece   
   
1. Grup   
   
13000   
   
10900   
   
8400   
   
7500   
   
6000   
   
2. Grup   
   
8400   
   
6000   
   
5000   
   
4200   
   
3700   
   
3. Grup   
   
6000   
   
4200   
   
3700   
   
2600   
   
2100   
   
4. Grup   
   
2600   
   
2100   
   
1500   
   
1300   
   
1090   
   
5. Grup   
   
1500   
   
1300   
   
900   
   
890   
   
750   
   
6. Grup   
   
890   
   
750   
   
460   
   
420   
   
320   
   
7. Grup   
   
320   
   
260   
   
170   
   
150   
   
110   

b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

   
Bina Grupları   

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece
   
3. Derece   
   
4. Derece   
   
5. Derece   
   
1. Grup   
   
16250   
   
13625   
   
10500   
   
9375   
   
7500   
   
2. Grup   
   
10500   
   
7500   
   
6250   
   
5250   
   
4625   
   
3. Grup   
   
7500   
   
5250   
   
4625   
   
3250   
   
2625   
   
4. Grup   
   
3250   
   
2625   
   
1875   
   
1662   
   
1362   
   
5. Grup   
   
1875   
   
1625   
   
1125   
   
1112   
   
937   
   
6. Grup   
   
1112   
   
937   
   
575   
   
525   
   
400   
   
7. Grup   
   
400   
   
325   
   
212   
   
187   
   
137   

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

3/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

   
Bina Grupları   
   
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)   
   
1. Derece   
   
2. Derece   
   
3. Derece   
   
4. Derece   
   
5. Derece   
   
1. Grup   
   
6500   
   
5450   
   
4200   
   
3750   
   
3000   
   
2. Grup   
   
4200   
   
3000   
   
2500   
   
2100   
   
1850   
   
3. Grup   
   
3000   
   
2100   
   
1850   
   
1300   
   
1050   
   
4. Grup   
   
1300   
   
1050   
   
750   
   
650   
   
545   
   
5. Grup   
   
750   
   
650   
   
450   
   
445   
   
375   
   
6. Grup   
   
445   
   
375   
   
230   
   
210   
   
160   
   
7. Grup   
   
160   
   
130   
   
85   
   
75   
   
55   

Diğer taraftan, 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bina grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

BİNA GRUPLARI
1-Öğrenci sayısı:

(Okul,yurt,kreş,dershane,

kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan

binalar.)

2- Yatak kapasitesi:

(Konaklama tesisleri

ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)

3-Kullanım alanı (m2):

a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.
b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler. 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. 5-Personel sayısı: (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
   
I.GRUP   
   
750’den fazla   
   
500’den fazla   
   
1000’den fazla   
   
5000’den fazla   
   
2000’den fazla   
   
300’den fazla   
   
II.GRUP   
   
750-500   
   
500-300   
   
1000-500   
   
5000-4000   
   
2000-1500   
   
300-200   
   
III.GRUP   
   
499-250   
   
299-150   
   
499-250   
   
3999-3000   
   
1499-1000   
   
199-100   
   
IV.GRUP   
   
249-100   
   
149-50   
   
249-100   
   
2999-2000   
   
999-500   
   
99-50   
   
V.GRUP   
   
99-50   
   
49-20   
   
99-50   
   
1999-1000   
   
499-250   
   
49-10   
   
VI.GRUP   
   
49-20   
   
20’den az   
   
50’den az   
   
999-500   
   
249-100   
   
9-4   
   
VII.GRUP   
   
20’den az   
   
–   
   
–   
   
500’den az   
   
100’den az   
   
3 ve daha az, konutlar   

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER