03.01.2023/12

Bilgener Sirküler 12

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadelerinde Alt Sınır 57.300,00- TL Olarak Belirlenmiştir

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44) ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 25.700,00-TL’den 57.300,00-TL’ye yükseltilmiştir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER