03.01.2023/5

Bilgener Sirküler 5

2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

Buna göre 2023 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıda yer almaktadır:

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1.1.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir:

(I) Sayılı Tarife


Motor Silindir Hacmi (cm³)
   
Taşıt   Değeri (TL)   
   
Satır
   
Numarası   
   
Taşıtların   Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)   
   
1   – 3 yaş   
   
4   – 6 yaş   
   
7   – 11 yaş   
   
12   – 15 yaş   
   
16   ve yukarı yaş   
   
1- Otomobil,   kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri   
   
1300 cm³ ve   aşağısı   
   
114.000’i   aşmayanlar   
   
1   
   
2.120   
   
1.479   
   
826   
   
623   
   
219   
   
114.000’i aşıp 199.700’ü   aşmayanlar   
   
2   
   
2.330   
   
1.626   
   
907   
   
687   
   
242   
   
199.700’ü aşanlar   
   
3   
   
2.545   
   
1.773   
   
993   
   
750   
   
261   
   
1301 – 1600 cm³ e   kadar   
   
114.000’i   aşmayanlar   
   
4   
   
3.693   
   
2.769   
   
1.606   
   
1.135   
   
436   
   
114.000’i aşıp   199.700’ü aşmayanlar   
   
5   
   
4.064   
   
3.047   
   
1.768   
   
1.245   
   
476   
   
199.700’ü aşanlar   
   
6   
   
4.434   
   
3.323   
   
1.925   
   
1.359   
   
520   
   
1601 – 1800 cm³ e   kadar   
   
285.800’ü   aşmayanlar   
   
7   
   
7.178   
   
5.613   
   
3.299   
   
2.013   
   
780   
   
285.800’ü aşanlar   
   
8   
   
7.834   
   
6.120   
   
3.604   
   
2.199   
   
851   
   
1801 – 2000 cm³ e   kadar   
   
285.800’ü   aşmayanlar   
   
9   
   
11.309   
   
8.709   
   
5.119   
   
3.047   
   
1.198   
   
285.800’ü aşanlar   
   
10   
   
12.340   
   
9.505   
   
5.584   
   
3.323   
   
1.308   
   
2001 – 2500 cm³ e   kadar   
   
356.900’ü   aşmayanlar   
   
11   
   
16.967   
   
12.317   
   
7.695   
   
4.596   
   
1.818   
   
356.900’ü aşanlar   
   
12   
   
18.511   
   
13.436   
   
8.393   
   
5.016   
   
1.983   
   
2501 – 3000 cm³ e   kadar   
   
714.300’ü   aşmayanlar   
   
13   
   
23.656   
   
20.583   
   
12.857   
   
6.915   
   
2.535   
   
714.300’ü aşanlar   
   
14   
   
25.810   
   
22.451   
   
14.027   
   
7.545   
   
2.766   
   
3001 – 3500 cm³ e   kadar   
   
714.300’ü   aşmayanlar   
   
15   
   
36.030   
   
32.421   
   
19.528   
   
9.748   
   
3.570   
   
714.300’ü aşanlar   
   
16   
   
39.309   
   
35.365   
   
21.303   
   
10.631   
   
3.900   
   
3501 – 4000 cm³ e   kadar   
   
1.143.400’ü   aşmayanlar   
   
17   
   
56.650   
   
48.919   
   
28.808   
   
12.857   
   
5.119   
   
1.143.400’ü   aşanlar   
   
18   
   
61.806   
   
53.364   
   
31.432   
   
14.027   
   
5.584   
   
4001 cm³ ve   yukarısı   
   
1.357.700’ü   aşmayanlar   
   
19   
   
92.725   
   
69.530   
   
41.179   
   
18.507   
   
7.178   
   
1.357.700’ü   aşanlar   
   
20   
   
101.152   
   
75.853   
   
44.924   
   
20.189   
   
7.834   
   
      
   
   
Taşıtların   Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)   
   
1   – 3 yaş   
   
4   – 6 yaş   
   
7   – 11 yaş   
   
12   – 15 yaş   
   
16   ve yukarı yaş   
   
2- Motosikletler   
   
100 –   250 cm3’e kadar   
   
395   
   
295   
   
218   
   
134   
   
51   
   
251 –   650 cm3’e kadar   
   
817   
   
618   
   
395   
   
218   
   
134   
   
651   – 1200 cm3’e kadar   
   
2.109   
   
1.253   
   
618   
   
395   
   
218   
   
1201 cm3 ve   yukarısı   
   
5.116   
   
3.380   
   
2.109   
   
1.674   
   
817   

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir:

(II) Sayılı Tarife

   
Taşıt   Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık   
   
Taşıtların   Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)   
   
1   – 6 yaş   
   
7   – 15 yaş   
   
16   ve yukarı yaş   
   
1) Minibüs   
   
2.535   
   
1.674   
   
817   
   
2)   Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)   
   
1900 cm3 ve   aşağısı   
   
3.380   
   
2.109   
   
1.253   
   
1901 cm3 ve   yukarısı   
   
5.116   
   
3.380   
   
2.109   
   
3) Otobüs ve   benzerleri (Oturma Yeri)   
   
25   kişiye kadar   
   
6.403   
   
3.824   
   
1.674   
   
26-35   kişiye kadar   
   
7.679   
   
6.403   
   
2.535   
   
36-45   kişiye kadar   
   
8.546   
   
7.248   
   
3.380   
   
46   kişi ve yukarısı    
   
10.252   
   
8.546   
   
5.116   
   
4) Kamyonet,   kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)   
   
1.500 kg.’a kadar   
   
2.273   
   
1.510   
   
739   
   
1.501-3.500 kg’a kadar   
   
4.604   
   
2.667   
   
1.510   
   
3.501-5.000 kg’a kadar   
   
6.917   
   
5.757   
   
2.273   
   
5.001-10.000 kg’a kadar   
   
7.679   
   
6.521   
   
3.057   
   
10.001-20.000 kg’a kadar   
   
9.229   
   
7.679   
   
4.604   
   
20.001   kg ve yukarısı   
   
11.544   
   
9.229   
   
5.363   

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

   
Taşıt   Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı   
   
Taşıtların   Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)   
   
1   – 3 yaş   
   
4   – 5 yaş   
   
6   – 10 yaş   
   
11   ve yukarı yaş   
   
Uçak   ve helikopterler   
   
1.150 kg’a kadar   
   
42.870   
   
34.278   
   
25.704   
   
20.558   
   
1.151   – 1.800 kg.’a kadar   
   
64.317   
   
51.439   
   
38.577   
   
30.859   
   
1.801   – 3.000 kg.’a kadar   
   
85.769   
   
68.610   
   
51.439   
   
41.153   
   
3.001   – 5.000 kg.’a kadar   
   
107.221   
   
85.769   
   
64.317   
   
51.439   
   
5.001   – 10.000 kg.’a kadar   
   
128.675   
   
102.933   
   
77.188   
   
61.741   
   
10.001   – 20.000 kg.’a kadar   
   
150.125   
   
120.091   
   
90.055   
   
72.024   
   
20.001   kg. ve yukarısı   
   
171.571   
   
137.242   
   
102.933   
   
82.342   

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

   
Motor Silindir   Hacmi (cm³)   
   
Taşıtların   Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)   
   
1-3   yaş   
   
4-6   yaş   
   
7-11   yaş   
   
12-15   yaş   
   
16   ve yukarı yaş   
   
Otomobil,   kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri   
   
1300   cm³ ve aşağısı   
   
2.120   
   
1.479   
   
826   
   
623   
   
219   
   
1301-1600 cm³ e   kadar   
   
3.693   
   
2.769   
   
1.606   
   
1.135   
   
436   
   
1601-1800 cm³ e   kadar   
   
6.527   
   
5.098   
   
3.003   
   
1.828   
   
707   
   
1801-2000 cm³ e   kadar   
   
10.284   
   
7.918   
   
4.654   
   
2.769   
   
1.091   
   
2001-2500 cm³ e   kadar   
   
15.423   
   
11.196   
   
6.996   
   
4.178   
   
1.652   
   
2501-3000 cm³ e   kadar   
   
21.508   
   
18.709   
   
11.687   
   
6.283   
   
2.306   
   
3001-3500 cm³ e   kadar   
   
32.755   
   
29.473   
   
17.752   
   
8.859   
   
3.249   
   
3501-4000 cm³ e   kadar   
   
51.503   
   
44.472   
   
26.190   
   
11.687   
   
4.654   
   
4001 cm³ ve   yukarısı   
   
84.294   
   
63.211   
   
37.435   
   
16.821   
   
6.527   

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER