06.07.2022/46

bilgener sirküler 14

Elektrik Motorlu Araçlara ÖTV Düzenlemesi

7417 sayılı Kanun 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mezkur Kanun’un 44’üncü maddesi ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranlarına ilişkin matrahlar ve oranlar belirlenmiştir.

Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; — Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki mallar ve özel tüketim vergisi oranları aşağıda yer almaktadır.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
87.03 – Sadece elektrik motorlu olanlar

-Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

-Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

-Diğerleri

-Motor gücü 160 kW’ı geçenler

-Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

-Diğerleri
10

4050

60

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

BİLGENER