17.07.2023/76

BilgenerSirküler44

Kurumlar Vergisi Oranı %25’e ve İhracattan Elde Edilen Kazançlara Uygulanan 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi ise 5 Puana Yükseltildi.

7456 sayılı 6.2.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile kurumlar vergisi oranlarında değişikliğe gidilmiştir:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde; “kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.” hükmü yer almaktaydı.

7456 sayılı Kanun’un 21’inci maddesiyle yapılan değişiklikle kurumlar vergisi oranı

%25’e yükseltilmiştir. Bu oran yukarıda sayılan finans kuruluşları için %30 olarak uygulanacaktır.

Diğer taratan, mezkur 32’inci maddenin yedinci fıkrasındta yer alan ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanan 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi oranı 5 puana yükseltilmiştir.

Her iki düzenleme de 01.10.2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre normal hesap dönemine tabi mükellefler 3’üncü geçici vergi beyannamelerinin verilmesi sırasında, özel hesap dönemine tabi mükellefler ise verecekleri ilk geçici vergi beyannamesi ile yeni vergi oranlarını uygulayacaktır.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER