19.01.2023/19

Bilgener Sirküler 19

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin İlave Ar-Ge ve Tasarım İndiriminden Yararlanma Süresi 31.12.2028 Tarihine Kadar Uzatılmış ve Merkezlerin İndirimden Yararlanabilmesi için Sağlaması Gereken Kriterler Yeniden Belirlenmiştir

10.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve belirlenen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si 31.12.2028 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde ilave olarak indirim konusu yapılabilecektir.

İlave Ar-Ge veya Tasarım indiriminden yararlanılmasına ilişkin 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı belirlenmiş göstergelerde 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak yer almaktadır:

2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belirlenen Göstergeler 6652 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Belirlenen Göstergeler
Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı
Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı
Uluslararası destekli proje sayısı Uluslararası destekli proje sayısı
Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı
Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER