Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğe İlişkin Duyuru Yayınladı

19/04/2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlanmıştır.

19/04/2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün olmakla beraber ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 21.04.2022 tarihli basın açıklaması ile bahse konu Tebliğ’in uygulamasına dair açıklamalar yapılmıştır.

İlgili basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.