KGK Tarafından Faizsiz Finans Muhasebe Standardı T1 Yayımlandı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/03/2022 tarihli Kararı ile “Faizsiz Finans Muhasebe Standardı T1: Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama Standardı” 19.03.2022 tarih ve 31783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile katılım esaslarına ve tabi oldukları mevzuata uygun olarak faaliyette bulunan şirketlerin finansal tablolarının sunumuna ilişkin genel ilkeleri ortaya koymak ve ilgili açıklamalarla birlikte finansal tablolara ilişkin asgari hususları belirlemek amaçlanmaktadır. Standart, 1 Ocak 2023 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için uygulanacak olup erken uygulamaya da izin verilmektedir. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Kurul kararına ve “Faizsiz Finans Muhasebe Standardı T1”e buradan ulaşabilirsiniz.