2022 Ağustos Ayı Vergi Takvimi

Bilgener Ağustos Ayı Vergi Takvimi

2022 Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

 

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/07/2022

01/08/2022

2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 

01/07/2022

01/08/2022

Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi 

01/07/2022

01/08/2022

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi 

01/05/2022

01/08/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/08/2022

09/08/2022

16-31 Temmuz 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

01/08/2022

10/08/2022

16-31 Temmuz 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

15/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

15/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

15/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

15/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

15/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

15/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

01/08/2022

15/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi 

01/07/2022

17/08/2022

2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/07/2022

17/08/2022

2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

22/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

22/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

22/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi  

01/08/2022

22/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

22/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

22/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

16/08/2022

24/08/2022

1-15 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

16/08/2022

25/08/2022

1-15 Ağustos 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

26/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

26/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

26/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/06/2022

31/08/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/06/2022

31/08/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/08/2022

31/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

31/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

31/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/08/2022

31/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 

01/08/2022

31/08/2022

Temmuz 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 

01/08/2022

31/08/2022

2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi 

01/05/2022

31/08/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/07/2022

31/08/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/08/2022

31/10/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/08/2022

30/11/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi