Aralık 2021 Dönemi Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı

Aralık 2021 dönemi beyanname verilme süreleri 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 25.01.2022 tarih ve VUK-138/2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

26.01.2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi gün sonuna kadar uzatılmıştır. 

İlgili Vergi Usul Kanunu Sirkülerine  buradan ulaşabilirsiniz.