Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

17.07.2023/77

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Taşınmaz Satışlarında Belli Şartlarla Uygulanan Kurumlar ve Katma Değer Vergisi İstisnaları Kaldırıldı....

No Image Found

07.07.2023/73

Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarına İlişkin Dağıtılmış Sayılan Kar Paylar�...

No Image Found

04.07.2023/70

Döviz Tevdiat ve Katılım Hesaplarına Yürütülen/Ödenen Kar Payları için Uygulanan Vergi Oranı %25’e Çıkarılmış ve Gelir Vergisi Kanun...