Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

07.11.2023/89

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Geçici 1’inci Maddesinin Uygulama Süresi Uzatıld...

No Image Found

30.10.2023/87

Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile  değerleneceği, borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur...