Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

03.04.2023/49

Süresinde Düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükellefler, Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Olumsuz Tes...

No Image Found

03.04.2023/48

Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetlerden Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin, Süresinde Düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesinin Bulunması Halinde YMM ...

No Image Found

01.04.2023/47

Kahramanmaraş İli Merkezli Depremler Sebebiyle Ohal İlan Edilen İllerde Yer Alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri...

No Image Found

30.03.2023/46

Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Desteğe İlişkin TC...

No Image Found

30.03.2023/45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından, Bankalar Nezdinde 5 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Bakiyesi Bulunan Tüzel Kişilere Özet Döviz Pozis...

No Image Found

23.03.2023/44

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Matrah Artırımına İliş...