Blog

No Image Found

16.05.2022/31

Vergi Usul Kanununun (VUK) mükerrer 289/Ç ve geçici 32’nci maddeleri kapsamında yararlanılabilecek yeniden değerleme uygulamasına ilişkin 53...

No Image Found

13.05.2022/30

7263 sayılı Kanunla 4691 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde yapılan düzenlemede, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların istihd...

No Image Found

21.04.2022/28

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (...

No Image Found

19.04.2022/27

19/04/2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: ...

No Image Found

19.04.2022/26

7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Baz...