2022 Eylül Ayı Vergi Takvimi

Bilgener Eylül Ayı Vergi Takvimi

2022 Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

 

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/09/2022

09/09/2022

16-31 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

01/09/2022

12/09/2022

16-31 Ağustos 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

15/09/2022

Varlık Barışı Kapsamında Ağustos 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi 

01/09/2022

20/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

20/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

20/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

20/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 

01/09/2022

20/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

20/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

26/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

16/09/2022

26/09/2022

1-15 Eylül 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

16/09/2022

26/09/2022

1-15 Eylül 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

26/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

26/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

30/09/2022

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi 

01/09/2022

30/09/2022

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi 

01/09/2022

30/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 

01/09/2022

30/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 

01/09/2022

30/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  

01/09/2022

30/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

30/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/09/2022

30/09/2022

Varlık Barışı Kapsamında Ağustos 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi 

01/07/2022

30/09/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/09/2022

30/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi 

01/09/2022

30/09/2022

Ağustos 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi 

01/09/2022

30/11/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/09/2022

30/11/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi