10.02.2024/14

BilgenerSirküler-14

Sorumlu Sıfatıyla Verilmesi Gereken KDV Beyannamelerinin Verilme ve Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenme Süresi Uzatıldı

Bilindiği üzere, 7491 sayılı Kanunla vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini verecekleri tarih, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü olarak,  beyan edilen verginin ödeme süresi ise vergilendirme dönemini takip eden ayın 23’üncü günü olarak belirlenmişti  (30.12.2023/104 sayılı Sirkülerimiz).

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan 10.02.2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı Sirkülerde; 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, söz konusu beyannamelerin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre 2 No.lu KDV beyannameleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar verilecektir.

Diğer KDV beyannameleri ise ilgili ayın 28’inci gününün sonuna kadar verilmeye devam edecektir.

İlgili Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER