319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının İstisna Edilmesine İlişkin Düzenlemeleri İçeren 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 27/01/2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (18) numaralı bent eklenmiştir. Buna göre hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri istisna edilmiştir. 

Bahse konu istisnaya ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 27/01/2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

319 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğine  buradan ulaşabilirsiniz.