Elektrik Teslimlerindeki KDV Oran Değişikliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

01.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına elektrik teslimlerindeki KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüş olup, söz konusu değişiklik 01.03.2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.