2022 Mart Ayı Vergi Takvimi

Bilgener Mart Ayı Vergi Takvimi

2022 Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

 

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/03/2022

09/03/2022

16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

01/03/2022

10/03/2022

16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

15/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

15/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

15/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

15/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

15/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

15/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

01/03/2022

15/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi 

01/03/2022

21/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

21/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

21/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

21/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

21/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 

01/03/2022

21/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

16/03/2022

24/03/2022

1-15 Mart 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

16/03/2022

25/03/2022

1-15 Mart 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

28/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

28/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

28/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

31/03/2022

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi 

01/03/2022

31/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 

01/03/2022

31/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 

01/03/2022

31/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2021

31/03/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/03/2022

31/03/2022

2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi  

01/12/2021

31/03/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/01/2022

31/03/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/01/2022

31/03/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/03/2022

31/03/2022

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi 

01/03/2022

31/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

31/03/2022

Şubat 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/03/2022

31/03/2022

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi 

01/03/2022

31/05/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/03/2022

31/05/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/03/2022

31/05/2022

2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi 

01/03/2022

31/05/2022

2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi