KGK, Döviz-Altın Dönüşümlü Kur-Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru Yayınladı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 01/03/2022 tarihinde yapılan duyuru ile, Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının TFRS ve BOBİ FRS kapsamında nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat ve katılım hesapları bulunan ve TFRS uygulayan işletmelerde KKMH, TFRS 9 kapsamında gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülecektir. Bu doğrultuda KKMH, Finansal Durum Tablosunda “Finansal Yatırımlar” sınıfında sunulacak ve raporlama dönemi sonlarında KKMH’nin gerçeğe uygun değerindeki değişimler Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler” kalemine yansıtılacaktır.

BOBİ FRS uyarınca ise KKMH’nin “diğer finansal araçlar” sınıfında değerlendirilmesi ve gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda KKMH, Finansal Durum Tablosunda “Finansal Yatırımlar” sınıfında sunulacak ve raporlama dönemi sonlarında KKMH’nin gerçeğe uygun değerindeki değişimler Kâr veya Zarar Tablosunda “Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları veya Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları” altında sunulacaktır.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun ilgili duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.