Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere İlişkin 29/01/2022 Tarihinde Yayınlanarak Görüşe Sunulan “19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” Güncellendi

7352 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü maddeyle, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası mevduat veya katılım hesabına dönüştürülme durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamalara yer verilen ve 29/1/2022 tarihinde yayınlanarak görüşe sunulan “19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” gelen görüşler de dikkate alınarak güncellenmiştir.

Güncellenmiş 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağına buradan ulaşabilirsiniz.