28.06.2022/44

bilgener sirküler 13

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında

Özet: 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun “İncelemenin Yapılacağı Yer” ve “İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı 139 ve 140’ıncı maddelerinde değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklere istinaden 28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda yer almaktadır:

  1. Vergi incelemelerinde işe başlama süresi görevin verilmesinden itibaren on gün iken yapılan değişiklikle bu süre beş güne düşürülmüştür. Geçerli bir mazeretin varlığı halinde bu süreye ilave edilebilecek süre on günden beş güne düşürülmüştür.
  2. İncelemeye başlama süresi ise otuz gün olarak uygulanmakta iken bu süre on beş güne düşürülmüştür. Geçerli bir mazeretin varlığı halinde bu süreye ilave edilebilecek süre on beş günden beş güne düşürülmüştür.
  3. Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenen “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanmakta idi. Bundan böyle vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından tek taraflı düzenlenecek “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile incelemeye başlanacaktır. Bu bildirimin düzenlendiği tarih, incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
  4. Defter ve belgeler tutanak tanzimi suretiyle incelemeyi yapana teslim edilmekteyken yapılan değişiklikle mükelleflerin, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik ortamda tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanmak suretiyle elektronik ortamda ibraz etmesi esas haline getirilmiştir.
  5. Vergi incelemelerinin mükellefin iş yerinde yapılması esas olarak kabul edilmekte iken bundan böyle incelemeler esas itibarıyla dairede (incelemeyi yapanın çalışma adresinde) yapılacaktır. İncelemenin dairede yapılması, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve çalışmalarda bulunmasına engel değildir. Mükellef ve vergi sorumlusunun yazılı olarak talepte bulunması ve iş yerinin müsait olduğunun tespit edilmesi halinde, inceleme iş yerinde de yapılabilecektir.

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER