Bilgener tüm blog yazıları

No Image Found

27.01.2022/6

E-Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu...