Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

27.01.2022/6

E-Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu...

No Image Found

24.01.2022/3

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ Hakkında...