Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

30.05.2022/36

27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkı...

No Image Found

16.05.2022/32

İhracat/İmalat Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin 20 Seri No.lu Kurumlar V...