Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

09.11.2022/71

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Geçici 1’inci Maddesinin Uygulama Süresi Uzatıld...

No Image Found

28.10.2022/69

30.09.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar için Kur Korumalı Mevduata (KKM) Dönüşümde Uygulanabilecek İstisna Hakkında ...