Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

28.06.2022/43

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Yapılan Bazı Stopajların İndirimli Uygulanmasına İlişkin Sürelerin Uzatılması Ha...

No Image Found

04.06.2022/40

538 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Hakkında...

No Image Found

01.06.2022/38

1.03.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesinde Uygulanacak İstisna Hakkında...